top of page

Teaterøvelser

Her er forskjellige teaterøvelser du kan bruke i barneteatergruppa, ungdomsteatergruppa, valgfag sal og scene eller amatørteatergruppa. Ha det gøy med teaterøvelsene!

Improvisajonsteater

Her er tre forskjellige improvisasjonsøvelser: Samtale i stua, samtale på et gammelt museum og samtale på en benk.

Øvelsen kan gjøres av en eller to skuespillere. Dersom det er en skuespiller, spiller skuespilleren begge karakterene.

Improteaterøvelse
Improteaterøvesle
Improteaterøvesle
Improteaterøvelse
Improteaterøvelse
Improteaterøvesle

Karakterarbeid

Her skal du improvisere fram et menneskedyr. Teaterøvelsen kan gjøres hjemme alene eller i teatergruppa. 

Teaterøvelse
Teaterøvelse
Teaterøvelse dyr

Teatersport

Her er 10 teatersport øvelser dere kan ha det artig med i teatergruppa.

Et ord av gangen

Gruppa sitter eller står i en sirkel. De skal til sammen fortelle en historie ved og si et ord av gangen etter tur.

A: Det

B: var

C: en

D: gang

E: en

A: liten

B: hare

Osv.

Snakk med en stemme

En gruppe utgjør til sammen et "jeg". En person stiller gruppa spørsmål og de skal svare som om de er et menneske. For eksempel: Hva heter du? Hvor gammel er du? Hva er din drømmejobb? Hav er favoritt maten din? De må svare samtidig i kor.

Denne teatersportøvelsen trener opp evnene til å lytte og ikke planlegge.

En i midten

Tre stykker sitter på en benk. B sitter i midten og skal føre en samtale med A og C samtidig. A og C skal kun være fokusert på B, stille spørsmål til B og prate om det temaet de er opptatt av.

Teatersportøvelsen trener evnen til å gi fra seg kontrollen og å forholde seg til flere handlinger samtidig.

Frys

A og B starter en scene. Etter de har spilt en liten stund, roper en annen spiller "Frys!". A og B står da i frysposisjon. Spiller C går inn og bytter plass med A og kopierer helt nøyaktig posisjonen til A. C starter så en ny scene, med utgangspunkt i frysposisjonen. Når situasjonen er definert (hvem de er, hvor de er, hva de gjør) ropes det "Frys!" på nytt. En ny spiller - D - kommer inn og bytter plass med B. D og C spiller en helt ny scene. Deretter roper en ny spiller "Frys!", osv.

Teatersportøvelsen er en fin oppvarmingsøvelse.

Følelse berg- og dalbane

To stykker begynner å spille en scene. Lederen/tilskuerne roper ut en følelse: ”Anne – sint.” Anne må da bli sint. En ny følelse ropes ut: ”Petter- nervøs”. Petter må da være nervøs. Skuespillerne får så hele tiden nye følelser de må legge inn i spillet. 

Teatersportøvelsen kan også spilles ved at deltakerne på forhånd får hvert sitt sett av 3-4 følelser, og skifter følelse når lederen/tilskuerne roper "Skift".

Utenlandsk ekspert

En er en utenlandsk ekspert som skal holde et foredrag. Eksperten har en tolk som oversetter det hen sier. Eksperten holder foredrag på gibberish/tullespråk. Tolken oversetter til norsk. Enten bestemmer tolken eller publikum hva foredraget skal handle om. Hvor mer fysisk eksperten er når hen forteller, jo morsommere blir foredraget.

Armene

A er armene til B. A gjemme seg bak B og stikke sine armer fram under Bs armhuler. B legger sine armer på ryggen. A er ekspert i et tema de får fra publikum. C introduserer og intervjuer eksperten (A). C gir eksperten forskjellige gjenstander som eksperten bruker når hun/han forklarer.

Tre genre 

Først spilles en kort ordinær scene. Deretter plukker man ut tre forskjellige genre. Dette kan være for eksempel: krim, western og såpeopera. Scenen gjentas i disse genrene.

Teatersportøvelsen passer for 2-4 spillere.

Historie på rekke

Et ubestemt antall skuespillere står på en rekke. Lederen peker på en av skuespillerne. Skuespilleren skal begynne å fortelle en historie og fortsette med det helt til lederen peker på en annen. Da må den nye utpekte skuespilleren forsette akkurat der den andre slapp. Når en skuespiller står fast, nøler eller gjentar den andres siste ord, skriker publikum: Døøøø! Han/hun får oppgitt et selvmordsredskap (for eksempel ostehøvel, binders, fjær) og må finne en måte å dø ved hjelp av denne gjenstanden. Skuespillerne starter så på en ny historie eller fortsetter med den historien de fortalte.

Sa hun - sa han

A sier en replikk. B sier: ”sa hun", og legger til en verbal beskrivelse av en handling som A så utfører. Deretter sier B en replikk. A sier "sa han", og beskriver en handling som B så utfører.

A: "Jeg tenker på deg hver natt."

B: sa hun, og strøk seg sjenert over pannen. (A stryker seg sjenert over pannen.) "Du må slutte å tenke på meg!"

A: sa han, og slengte seg ned i sofaen. (B slenger seg ned på sofaen.) "Jeg vet du ikke mener det."

B: sa hun, og tok tak i armen hans. (A tar tak i B sin arm.) "Jeg klarer aldri å lyve for deg, Anne"

Osv.

Teatersportøvelsen trener historiefortelling og det å "slippe kontrollen".

bottom of page