top of page
Scene fra teaterstykket "Hvem stjal det siste pizzastykket?"

Bestilling av teatermanus

Anbefaler at du først leser utdrag fra de forskjellige teaterstykkene!


Finner du et eller flere av teaterstykkene interessant, kan du bestille hele manuset til gjennomlesning. Pris per manus er 90 kr. Manus bli sendt til deg per e-post.


Faktura blir sendt som PDF-faktura per e-post eller som EHF-faktura.


("Den triste kongen" og "Lost - Fanget i et senter" bestilles hos Dramas.)

Royalty

Dersom dere finner ut at dere vil sette opp et av teaterstykkene, så er royalty/visningshonorar per forestilling 580 kr.

Royalty for "Et lik til besvær" og "Historisk krøll" er 320 kr per forestilling.


Man må betale royalty uansett om man har betalende publikum eller ikke. Dette gjelder også for skoleforestillinger og valgfag sal og scene.


Minner på at manusene er iht. åndsverksloven forfatterens eiendom. Blir det oppdaget at dere har satt opp et teaterstykke uten å si i fra og dermed ikke betalt royalty, vil dere bli fakturert med det tredobbelte.

Håper du finner et teaterstykke som faller i smak og passer for din teatergruppe!

Bestilling av teatermanus

Navn på den som bestiller manusene

Teatergruppe/skole

Fakturamottaker og adresse

Fakturaen skal sendes som:

Select an option

E-postadresse dersom PDF-faktura

Organisasjonsnummer dersom EHF-faktura

E-post manusene skal sende til

Manus som bestilles

Annet

Takk for at du sendte inn!

bottom of page