top of page

Skjema for royalty

Navn på kontaktperson

Teatergruppe/skole

Fakturamottaker og adresse

Fakturaen skal sendes som:

Select an option

E-postadresse dersom PDF-faktura

Organisasjonsnummer dersom EHF-faktura

Antall forestillinger 

Teaterstykke som skal fremføres

Annet

Takk for at du sendte inn!

bottom of page